Usul-i Fıkıh Medhal

Mayıs 19, 2017
Usul-i Fıkıh Medhal

Seyyid Bey Osmanlıya hasta adam adının takıldığı, mirasının paylaşılması için başında ölümünün beklendiği bir sırada yetişmiş önemli ilim adamlarındandır.

İlk Adliye Vekili olan Seyyid Bey, 1873 yılında İzmir’de doğmuştur. Osmanlının büyük alimlerinden İbn Melek soyundan gelmektedir. Medrese eğitimi almış, ardından da Mekteb-i Hukuk’tan iyi derece ile mezun olmuştur. Dârulfünun Hukuk Fakültesi’nde Usul-i Fıkıh müderrisliği yapmıştır.

2. Meşrutiyetin ilanından sonra İzmir Mebusu olarak siyasete girmiştir. 1916 yılında Ayan Meclisi üyeliğine tayin edilmiştir. Siyasette bulunduğu zamanlarda, aldığı medrese eğitimi sayesinde denge unsuru olmuştur.

Dârulfünun Hukuk Fakültesi müderrisi olduğu zamanlardaki ders takrirlerini daha sonra kitap halinde bastırmıştır. Usul-i Fıkha nüfuzunu ortaya koyan “Medhal” isimli eseri, o günden bu yana meraklıları tarafından ilgiyle takip edilmiştir. Tam metin olarak ilk defa iki cilt halinde Türkçemize aktarılmıştır.

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir