Uluslararası Paranın Ekonomi Politiği ve Kriz

Mayıs 10, 2017
Uluslararası Paranın Ekonomi Politiği ve Kriz

Para ve uluslararası para alanı son yıllarda işletme finansının egemenliği altına girdi. Bu olgu ekonomideki finans kapitalin ya da finansallaşmanın Dünya Sistemi açısından getirdiği ‘yenilik’ ve sorunların bir yansımasıdır. Finansallaşma; bireylerin ve ulusların ipotek menkullerindeki çöküşte yaşadıkları gibi “para yanılsamasıyla” kapitalizmin durgunluğuna mı neden oluyor, yoksa mevcut kapitalist krizin daha da derinleşmesini engelleyen (“doğal oran” safsatalarıyla) etkilere mi yol açıyor? Ama bu arada finans kapital krizi de uzatmış ve/ya da ertelemiş oluyor mu? Bu sorulara yanıt amacıyla yazılan bu kitap; insanların ve kurumların ellerindeki paranın ve parasal araçların ekonomi politiğini sorgulamanın bilinciyle hareket
etmektedir. Buradan gidilecek yolu birlikte aralamak için gerekli araçları ekonomi politik açısından tartışmaya çalışıyoruz. Tamamen krizin çözülüş biçimine bağlı olan “gelecek analizi”, iktisat bilimini de kökten değiştirecek niteliklere sahiptir. Bu nedenle de çalışma, iktisat bilimindeki temel para kavramlarını kullanarak, kavramların tıkandıkları biçimleri sergilemeyi kriz sonrası açısından önemli bulmaktadır.

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir