Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları

Nisan 28, 2017
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları

1. Muhasebe Standartlarının Gelişimi
2. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması
3. Hisse Bazlı Ödemeler (UFRS-TFRS 2)
4. İşletme Birleşmeleri (UFRS-TFRS 3)
5. Sigorta Sözleşmeleri (UFRS-TFRS 4)
6. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler (UFRS-TFRS 5)
7. Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi (UFRS-TFRS 6)
8. Finansal Araçlar: Açıklamalar (UFRS-TFRS 7)
9. Faailyet Bölümleri (UFRS-TFRS 8)
10. Finansal Araçlar (UFRS-TFRS 9)
11. Finansal Tabloların Sunuluşu (UMS-TMS 1)
12. Stoklar (UMS-TMS 2)
13. Nakit Akış Tabloları (UMS-TMS 7)
14. Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişikliklerve Hatalar (UMS-TMS 8)
15. Raporlama Döneminden (Bilanço Tarihinden) Sonraki Olaylar (UMS-TMS 10)
16. İnşaat Sözleşmeleri (UMS-TMS 11)
17. Gelir Vergileri (UMS-TMS 12)
18. Maddi Duran Varlıklar (UMS-TMS 16)
19. Kiralama İşlemleri (UMS-TMS 17)
20. Hasılat (UMS-TMS 18)
21. Çalışanlara Sağlanan Faydalar (UMS-TMS 19)
22. Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (UMS-TMS 20)
23. Kur Değişiminin Etkileri (UMS-TMS 21)
24. Borçlanma Maliyetleri (UMS-TMS 23)
25. İlgili Taraf Açıklamaları (UMS-TMs 24)
26. Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirilmesi ve Raporlama (UMS-TMS 26)
27. Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (UMS-TMS 27)
28. İştiraklerdeki Yatırımlar (UMS-TMS 28)
29. Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (UMS-TMs 29)
30. İş Ortaklıklarındaki Paylar (UMS-TMS 31)
31. Finansal Araçlar: Sunum (UMS-TMS 32)
32. Hisse Başına Kazanç (UMS-TMS 33)
33. Ara Dönem Finansal Raporlama (UMS-TMS 34)
34. Varlıklarda Değer Düşüklüğü (UMS-TMS 36)
35. Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar (UMS-TMS 37)
36. Maddi Olamayan Duran Varlıklar (UMS-TMS 38)
37. Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilme ve Ölçüm (UMS-TMS 39)
38. Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller (UMS-TMS 40)
39. Tarımsal Faaliyetler (UMS-TMS 41)
40. Genel Uygulamalar
41. Yararlanılan Kaynaklar

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir