Sömürgeci Batının Barbarlık Tarihi Haçlılar Misyoner Okulları ve Soykırımlar (2. Kitap)

Mayıs 19, 2017
Sömürgeci Batının Barbarlık Tarihi  Haçlılar Misyoner Okulları ve Soykırımlar (2. Kitap)

Batı demek; sadece gazetelerin turizm sayfalarında yer alan Paris’in bohem akşamları, Prag’ta bahar, İspanya’da boğa güresi, Venedik’te Gondol Sefası demek değildir! Bunlar Batı’nın sadece vitrini ve hayal dünyasıdır!

Batı’nın vitrin dünyasının ardındaki diğer yüzü ve Avrupa dışında yaptıkları, bu görünen dünyada çok farklıdır! O Batı, siyasilerin, kapitalistlerin, orduların ve silah üreticisi bilim adamlarının oluşturduğu başka bir dünyadır! O Batı, Avrupa hlklarını kendi çıkarları uğruna dünyaya salar, savaşlar çıkartır, kıtaları yağmalar, insanları ve doğayı yok eder. Bu Batı’nın temel düşünce yapısı çifte standart üzerine kuruludur. Öyle ki:

Batı Türkiye’de eski ve yeni tüm kiliselerin açılmasını, çan seslerinin AnadolU’ya yayılmasını ve buralarda ibadet edilmesini isterken, kendi ülkesinde ise, İsviçre örneğinde olduğu gibi ninareyi ve ezanı yasaklamaya çalışır. Üstelik bu yasağa halkı da ortak ederek referandum yapmak suretiyle çoğunluk yaratır.

Batı kendi uygarlığı dışındaki dünyayı, kendinden aşağı durumda kabul ettiği Öteki olarak görür. Bu bakış açısı Batı’nın bin yıllık zihniyet yapısıdır. Batı’nın kendi dışına yönelik tarihi; temelinde kan, vahşet, zuküm, soykırım, ve sömürü olan bir barbarlık tarihidir. Haçlı Seferleri, Engizisyon, Amerika’nın doğa ve insan olarak yok edilmesi, Afrika’nın 350 yıl boyunca köleleştirilerek çökertilmesi, Avustralya’nın işgali ile yerli halkın yok edilişi, Çin’le afyon savaşları, dünyayı paylaşım amaçlı Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, birçok ülke ile en son Afganistan ve Irak’ın işgali, hep bu barbarlık tarihinin kesitleridir!

İşte bu kitap, Batı’nın Barbarlık Tarihini ortaya koyan bir çalışmadır.!

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir