SGK Meslek Hastalığı Uygulamaları ve Meslek Hastalığı Davaları

Haziran 17, 2017
SGK Meslek Hastalığı Uygulamaları ve Meslek Hastalığı Davaları

Güncel Yargı Kararları, Form, Belge ve Dilekçe Örnekleriyle
Tüm Yönleriyle SGK Meslek Hastalığı Uygulama ve İşlemleri
SGK Meslek Hastalığı Uygulamalarına İtiraz ve Dava Yolları
SGK’nın Meslek Hastalığında Rücu Davaları
Meslek Hastalığında Açılacak Maddi Tazminat
Meslek Hastalığında Açılacak Manevi Tazminat
Meslek Hastalığında Açılacak Destek Yoksun Kalma Tazminatı

Son 5 yılda sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarında silbaştan yeni düzenlemelere gidilmiştir. Bu köklü değişikler, özelikle meslek hastalıkları bakımından Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk sıralarda yer alan ülkemizdeki işyerlerini ve işverenleri çok yakından ilgilendirmektedir. Keza meslek hastalığı sonucunda sadece meslek hastalığına yakalanan sigortalı ve geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler etkilenmemektedir. Aynı zamanda SGK’nın yüksek miktarlardaki rücu davaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili birimlerince uygulanan idari para cezası ve diğer yaptırımlar, sigortalının meslek hastalığı nedeniyle açacağı maddi manevi tazminat davaları ile ölümü halinde destekten yoksun kalanların açacağı tazminat davaları ile birlikte bu maliyetlere maruz kalan işyerlerinin mali dengesinde sarsıntılara yol açmaktadır.
Bu eser, meslek hastalıklarına ilişkin sosyal güvenlik reformu sonrasında tüm SGK işlemleri ve uygulamaları, rücu davaları ile Borçlar Kanunu hükümlerine göre açılan maddi manevi tazminat davaları ile sigortalının ölümü halinde destekten yoksun kalanların açacağı tazminat davalarının birlikte bir bütünlük içinde ele alan ilk ve tek eser olma özelliğini taşımaktadır.
Alanında çok önemli bir boşluğu dolduracak olan bu eser; bir yandan SGK Başmüfettişi olarak, bir yandan sosyal güvenlikle ilgili sivil toplum kuruluşu genel başkanı, bir yandan gazeteci- yazar ve sosyal güvenlik uzmanı olarak siz değerli okuyuculardan gelen çok sayıda soru, talep, görüş ve öneriler dikkate alınarak ayrıca mevzuatta en son yapılan değişiklikler de göz önünde bulundurularak özelikle başta gelen görevimin eğitim ve rehberlik olduğu noktasından hareketle, uzun süren zaman süreci ve meşakatli araştırma ve çalışmalar sonucunda yargı kararlarına da yer verilerek herkesin çok kolaylıkla anlayacağı bir sistematik dahilinde kaleme alınmıştır.

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir