SGK İş Kazası Uygulamaları ve İş Kazası Davaları En Güncel Yargı Kararları, Form, Belge ve Dilekçe Örnekleri İle Birlikte

Haziran 17, 2017
SGK İş Kazası Uygulamaları ve İş Kazası Davaları  En Güncel Yargı Kararları, Form, Belge ve Dilekçe Örnekleri İle Birlikte

SOSYAL GÜVENLİK REFORMU İLE BİRLİKTE;
-İş Kazası Sayılan Haller, İş Kazasının Bildirilmesi Usul Ve Esasları
-İş Kazasında İşveren-Taşeron-İşçi Ve 3. Kişilerin Yükümlülük Ve Sorumlulukları
İş Kazasında Kaçak Çalıştırılan İşçi İle Hak Sahiplerinin Yapacakları İşlemler,
Anayasa Mahkemesi Ve Güncel Yargıtay Kararları
İş Kazalarının Soruşturulması, Trafik İş Kazaları
İş Kazasında Sağlanan Yardımlar İle SGK’ya Başvuru
SGK’nın İş Kazası İşlemlerine İtiraz
Rücu Davaları Ve Emsal Yargı Kararları
Maddi Tazminat Ve Emsal Yargı Kararları
Manevi Tazminat Ve Emsal Yargı Kararları
Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ve Emsal Yargı Kararları
Peşin Sermaye Tabloları, Gelir Hesabı
Kaçınılmazlık Halinde Sorumluluk
İşk. -Mes. Hastalıklarında Başvurulacak Mahkeme Ve Temyiz Yolu
Örnek Dilekçe Ve Form Örnekleri
ÇSGB Bölge Müdürlüğüne İş Kazasının Bildirilmesi

1. BÖLÜM
İŞ KAZASI UYGULAMASINDATEMEL KAVRAMLAR VE İŞYERLERİNİNTEHLİKE SINIFLARININ BELİRLENMESİ

I. -İŞ KAZASI UYGULAMASINDA TEMEL KAVRAMLAR-1
II. -İŞ KAZASI BAKIMINDAN İŞYERLERİNİN TEHLİKE SINIFLARININ BELİRLENMESİ-4
A. -SSK UYGULAMASI-4
1. -İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları Prim Oranının Tesbiti-4
2. -İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları Tarifesine Göre Tehlike Sınıf Ve Derecelerinin Belirlenmesi-5
3. -İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bakımından Tehlike Sınıf Ve Derecelerine Dokunabilecek Değişiklikler-5
B. -SGK UYGULAMASI-6
1. -Genel Olarak İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Primlerinin Belirlenmesi-6
2. -Prim Tarifesi Ve İşkollarının Tehlike Sınıf Ve Derecelerinin Belirlenmesi-6
3. -İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bakımından Tehlike Sınıf Ve Derecelerini Etkileyebilecek Değişiklikler-7

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir