Model Sözleşme Örnekleri ile Uluslararası İnşaat Hukuku

Haziran 17, 2017
Model Sözleşme Örnekleri ile Uluslararası İnşaat Hukuku

•Giriş-1
•Birinci Bölüm
•Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektörününmevcut Durumu Ve Sorunları
•A. -Sektörün Mevcut Durumu-3
•B. -Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektörünün Sorunları-8
•1. -Genel Bakış-8
•2. -Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası Programına Duyulan İhtiyaç-9
•3. -Surety Sigortaları Performans Bonosu-14
•4. -Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerinin Finansmanında Eximbank Kredileri-16
•A. -Ülke Kredi Garanti Programları-16
•B. -Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Programı-20
•C. -Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi-21
•D. -Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigorta Programı-21
•E. -Eximbank Tarafından Uygulamaya Konulacak Olan Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Politik Risk Sigortası Programı-23
•5. -Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektöründe Dış Proje Kredileri Ve Proje Finansmanı Sorunu-24
•6. -Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektöründe Yapılması Gereken Düzenlemeler-24
•7. -Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektöründe Teminat Mektubu Temini Sorunu-25
•8. -İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Teminat Mektuplarının Hukuki Çerçevesi-27
•9. -Uluslararası İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Teminat Mektuplarının Çeşitleri-30
•A. -Geçici Teminat Mektubu (Bid-Bond/Tender Guarantee)-30
•B. -Kesin Teminat Mektubu (Performance Bond / Final Guarantee / Definite Letter Of Guarentee)-30
•C. -Avans Teminat Mektubu (Advance Payment Guarantee)-31
•D. -Teminat Akreditifi (Stand By Letter Of Credit)-31
•İkinci Bölüm
•Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektöründeiş Alma Ve İhale Süreci
•A. -Türk Müteahhitlik Firmalarının Yurtdışına Açılma Süreci-33
•B. -Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektöründe İş Alma Yöntemleri-35
•C. -Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Sektöründe Yüklenicilik Sistemleri-38
•1. -Genel Yüklenicilik-38
•A. -Götürü Yöntem-39
•B. -Birim Fiyat Yöntemi-39
•C. -Maliyet + Kar Yöntemi-39
•2. -Tasarım Ve Yapım Yükleniciliği-40
•3. -Yönetim Yükleniciliği-40
•D. -Uluslararası Yapım İşi İhalelerinde Yeterlilik Kriterleri-40
•1. -Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler-41
•A. -Bankalardan Temin Edilecek Belgeler-41
•B. -Teklif Verenin Bilançosu Veya Eşdeğer Belgeleri-41
•C. -Teklif Verenin İş Hacmini Gösteren Belgeler-41

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir