Kat Mülkiyeti Kanunu Açıklamalı – İçtihatlı / Ali Haydar Karahacıoğlu

Haziran 17, 2017
Kat Mülkiyeti Kanunu  Açıklamalı – İçtihatlı / Ali Haydar Karahacıoğlu

Kat Mülkiyeti Kanunu kitabımı ilk defa 1981 yılında yayınlamıştım. Bundan sonra ülkemizde ekonomik ve sosyal gelişmeler sonucu 2814 sayılı yasa ile kanunda değişiklik yapılmış, yeni Yargıtay kararları oluşmuştur. Daha sonra kitap genişletilerek yeniden basılmıştır. Kitaba değişiklikler alınmış, açıklamalar yapılmıştır.
Kitap sistematik bir şekilde düzenlenmiş, kitabın başına kanunun metni koyulmuş, maddelerin kolayca bulunması sağlanmıştır. Hükümet gerekçesi de kitaba alınmıştır.
Ayrıca 5711 sayılı Yasa ile önemli değişiklikler yapılmış; yasaya 9 uncu bölüm olarak toplu yapılara ilişkin özel hükümler getirilmiştir. Bu değişiklikler kitaba ilave edilmiştir. Maddelerin açıklaması yapılmış, ayrıca 24. 6. 2009 gün ve 5912 nolu kanunla tekrar değişiklik yoluna gidilmiştir. Hukuk genel kurulu kararları öne alınmış, daha sonra Yargıtay kararları özet başlıklarla gösterilmiş, ilgililerin aradıkları konuları içeren kararları kolayca bulmaları sağlanmıştır. Kitabımızın eksiksiz olduğunu iddia etmiyoruz. Kitabımız, hukukçulara ve kat maliklerine yararlı olursa mutlu oluruz.

Kat Mülkiyeti Kanunu Metni-1
A) 634 Sayılı Kanuna İlişkin Hükümet Tasarısının Gerekçesi-31
a) Tasarının Hazırlanış Safhaları ve Prensipleri-31
b) Bölümlere İlişkin Gerekçeler-39
B) 2814 Sayılı Kanuna İlişkin Hükümet Tasarısının Gerekçesi-45
C) 2814 Sayılı Değişiklik Kanununa İlişkin Milli Güvenlik Konseyi Adalet KomisyonuRaporu-48
D) Devre Mülk Hakkı ile İlgili Kanun Tasarısı Gerekçesi-50
E) Devre Mülk Hakkına İlişkin Kanun Tasarısı Adalet Komisyonu Raporu-52

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir