Hadislerde Teşbih ve Temsiller

Mayıs 10, 2017
Hadislerde Teşbih ve Temsiller

Arap edebiyatını ve belagatını iyi bilmeyenin, Kur’ân’ı ve hadîsleri tam olarak anlaması mümkün değildir. Dolayısıyla bunların iyi araştırılması ve anlaşılması neticesinde sahih hadîslerde bulunan teşbîh ve temsîllerin akla ve ilme ters düşmediği aksine birer hakikat dersi verdikleri görülecektir. Bu çalışmada, Peygamber Efendimizin teşbîhli ve temsîlli anlatımlarının anlaşılması üzerinde duruluyor. Hadislerde teşbih ve temsiller, Hz. Peygamber’in teşbihli anlatımlarına örnekler adı altında iki ana bölümden oluşan kitap, konu hakkında doyurucu bilgiler sunuyor.

Yorum Yapılmamış

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir