Hegel Estetiği ve Edebiyat Kuramı-3
Genel / Mayıs 4, 2017

Onur Bilge Kula, Hegel’in yirmi ciltlik toplu yapıtlarını inceleyerek hazırladığı estetik ve edebiyat kuramı çalışmasının bu üçüncü cildinde “tikellik” kavramına odaklanıyor. Tekil sanatlar dizgesinin ele alındığı bu ciltte, sanatın tekil biçimlerinin birbiriyle olan ilişkisi de sorgulanıyor. Hegel’in deyişiyle “güzelin tümlüğünü eksiksizce üretme” gücüne sahip olan edebiyatın müzik ile ilişkisi de düşünülen başlıklar arasında. Düzyazı ve şiir arasındaki fark nedir? Yazınsallığın özü nedir? Batı ve Doğu edebiyatları Hegel’e göre nasıl farklılaşır? Bu sorulara odaklanan Onur Bilge Kula, bir sonuç olarak “sanatsal irdeleme” kavramına ulaşıyor ve Hegel’in “son arzusu” olan “güzelin ve hakiki olanın idesinin birbirine kopmaz bir bağla bağlanması” arzusunu gerçekleştiriyor.

Tarihin Adları Bilgi Poetikası Alanında Bir Deneme
E-Kitap , Kitap Tanıtım , Online Pdf , Pdf İndir / Mayıs 4, 2017

21. Son yirmi-otuz yılda tarihin bir anlatıdan özellikle de Napolyon veya Kanuni Sultan Süleyman gibi “büyük adlara” ilişkin birtakım anlatılardan ibaret olup olmadığı çok soruldu. Jacques Rancière tarihçilerin söylemini başka açılardan mercek altına alıyor: Jules Michelet, Fernand Braudel ve Annales okulu mensupları ile E. P. Thompson gibi tarihçilerin üslup ve anlatım tekniklerini siyaset ve bilim felsefeleri açısından inceliyor; tarihçiliğin dil ve edebiyatla ilişkisini masaya yatırıyor. Rancière, yepyeni bir araştırma alanı oluşturan bu üslup incelemesine “bilgi poetikası” adını veriyor. Böylesine özgün bir düşünme, araştırma ve eleştiri sürecini temsil eden Tarihin Adları, Rancière’in en özel kitaplarından biri. Filozofun sadık takipçilerinin yanı sıra, tarihyazımı ile tarih felsefesine, sosyal bilimlerin söylem ve yöntem sorunlarına ilgi duyan okurların merakla okuyacağını tahmin ettiğimiz bir metin.

Vatana Dönüş
E-Kitap , Kitap Tanıtım , Online Pdf , Pdf İndir / Mayıs 4, 2017

1940 yılının yazında, aristokrat bir falanjist ve General Franco’nun yeni yeni kurumsallaşan diktatörlüğünün ateşli bir destekçisi olan Carlos Tejada’nın keyfi yerindedir. Teğmenlik rütbesineYükselmiş olan Tejada, fakirlikle boğuşan Madrid’den Eyalet başkenti olan Salamanca’ya tayinOlur. Üniversitesiyle ünlü olan Salamanca, tutucu ve İspanya İç Savaşı’nın kazanan tarafında yeralması sebebiyle görece daha barışçıl ve zengin bir şehirdir. Ancak Tejada, Salamanca’ya tayinin hem iyi hem de kötü olduğunu çabucak öğrenir. SadeceSevimsiz bir amirle başa çıkmak zorunda kalmayacak, kısa sürede politik bir şüpheli ama aynızamanda da iyi bir aileden gelen ve çevresi geniş bir emekli profesörün kayboluşuyla ilgilisoruşturmanın içine çekilecektir. Profesörün kayboluşuyla alakası olabileceği düşünülenlerdenbirinin, Tejada’nın Madrid’den çok iyi tanıdığı (ve solcu olmasına rağmen kendisine çok çekici gelen)Elena Fernandez’in babası olması işleri daha da karmaşık hale getirecektir. Gerçeği bulma yolundakibu soruşturması Tejada’yı İspanya boyunca dolaştıracak ve sonuçta politik inançlarıyla masumukoruma arzusu arasında seçim yapmaya zorlayacaktır.

Yerbilim-2 Jeomorfoloji
E-Kitap , Kitap Tanıtım , Online Pdf , Pdf İndir / Mayıs 4, 2017

Yerbilim dizisinin birinci kitabı olan Jeoloji 2010 yılında yayımlanmıştır. İkinci kitap Jeomorfoloji ile dizi tamamlanmış olmaktadır. Jeomorfoloji, yeryüzü biçimlerini inceleyen bilim dalının adıdır. Jeomorfoloji ABD’de jeolojinin bir dalı olarak Physical Geology adıyla gelişmiştir. Avrupa’da ise Geomorphology, Fiziksel Coğrafyanın bir kolu olarak ortaya çıkmış ve ilerlemiştir. Bu kitapta topoğrafyalar (morfolojik birimler, relief, avarız) ele alınmaktadır: • Akarsu topoğrafyası (nemli, yarınemli alanların –flüvial, flüviatil– relief formları)• Yanardağ topoğrafyası (volkanik relief, yeraltı magmatizması, yerüstü volkanizması)• Eriyen kayaların yer tuttuğu alanların topoğrafyası (Karstik relief)• Karlı, buzlu alanlar topoğrafyası (buzul reliefi, glasiyal morfoloji)• Kurak ve yarıkurak alanlar (çöl, bozkır) topoğrafyası• Buzul çevresi alanlar topoğrafyası (Periglasyal relief)• Okyanus, deniz, göl kıyılarının topoğrafyası (Kıyı reliefi)

Hınzır Bilimcinin Laboratuvarı
E-Kitap , Kitap Tanıtım , Online Pdf , Pdf İndir / Mayıs 4, 2017

DÜNYACA ÜNLÜ BİR BİLİMCİOLABİLİRDİNİZ AMA ŞARTLARELVERMEDİ DEĞİL Mİ? İşte size fırsat! Hem de koca bir laboratuvar kurma masrafı olmadan! Şimdi doğruca mutfağa gidip büyükçe bir su bardağı alın ve erzak dolabından sirkeyle karbonatı çıkarın. İlk deneyinize hazırsınız! Kulağa garip gelebilir ama evet, aslında bu kadar basit. İster çocuk olun, ister çocuk olmak isteyin. Bu kitapta, içinizdeki mucidi uyandırmak için birbirinden hınzır 120 deney var. “Bilim hınzır olur mu?” demeyin; bu deneylerle bahçenizde bir yanardağ keşfedecek, sütü taşa çevirecek, kağıt parçalarına polka yaptıracaksınız. Ve bunları yaparken de beyaz bir önlükten ya da hesap makinesinden çok, geniş bir gülümsemeye ve berrak bir zihne ihtiyaç duyacaksınız. Sonra ne mi olacak? Kendinizi bu komik, acayip ve inanılmaz deneylerin kollarına bırakın ve sizi nereye götürdüğünü kendiniz görün. Hem de faltaşı gözlerle!

Sözü Müstakim Kılmak
E-Kitap , Kitap Tanıtım , Online Pdf , Pdf İndir / Mayıs 4, 2017

Bizim ilim geleneğimizde “yüzyüze iletişim”in temel bir yeri vardır. Bu iletişim tarzında, muhataplar arasında deveran eden sadece “malumat” değildir. Biz inanırız ki, söyleyenden de, dinleyenden de, söylenenden ve söyleniş biçiminden de hâsıl olan, belki dile kolaylıkla dökülmeyen, ama mutlak surette hissedilen, yaşanan “bir şey” vardır. Biz onun adını bazen “rahmet”, bazen “feyiz”, bazen “bereket” şeklinde telaffuz ederiz. Elinizdeki kitap, “bize ait olan”ın, daha doğrusu “bizim ait olduğumuz”un keşif, idrak ve intikali adına muhtelif zaman ve ortamlarda yapılmış söyleşilerden oluştu. Adına “modernleşme” denen “savrulma serüveni” içinde yerinden oynatılmış ne varsa tekrar yerine iadesi yolunda küçük de olsa bir katkı sunabildiğimizde çabalarımız hedefine ulaşmış olacaktır.

Fi Zilal’il Kur’an’da Davet Yolu
E-Kitap , Kitap Tanıtım , Online Pdf , Pdf İndir / Mayıs 4, 2017

Tarih boyunca gelmiş geçmiş hiçbir tağut, mü?minlerin duyurduğu ?La ilahe illallah? kelimesinin hakikatini anlamada hata etmemişlerdir. Ancak onun doğru söyleyen sesini susturmak ve kalpler üzerindeki parlak etkisini gidermek cihetine yönelmişlerdir. Ta ki, insanlar onların yasalarına ve egemenliklerine kulluk etsinler.

Lider İstişare-Güven
E-Kitap , Kitap Tanıtım , Online Pdf , Pdf İndir / Mayıs 4, 2017

“Yazık sana ki kışın bir yerde toplanıp göl olmuş suyun (bir menfaatin) başında bulunmakla neşeleniyorsun. Halbuki kısa bir müddet sonra yaz gelecek ve başında beklemekte olduğun su kuruyacak sen de susuzluktan öleceksin, binaenaleyh senin duracağın yer, su birikintisinin başı değil (başkanlık, vekillik) bilakis nehrin en gür akan yeri (dava çalışmalarının herhangibir kademesidir. Zira birikinti kışın çoğalır yaz gelince kurur. Sen izzet ve celâl sahibi Allah (cc) ile beraber ol, o takdirde zengin olursun, aziz olursun, sultan olursun, belki sultan olmazsın, ama sultan tayin edici olursun, delil, kılavuz olursun. Bu bahsettiğimiz hal öyle bir haldir ki kuru iddia ve temennilerle meydana gelmez, bilâkis sinelerde sabit olan bir şeyle meydana gelir ki bunun emaresi de ameldir, itaattir.” (Abdülkadir Geylani (ks)

Kur’an ve Sünnet Işığında Davet ve Davetçi
E-Kitap , Kitap Tanıtım , Online Pdf , Pdf İndir / Mayıs 4, 2017

Her şeyi Allah (cc) rızası için yapan, gaye olarak onun rızasını seçen ve bu yolda tebliğ ve davet vazifesini bilinçli bir şekilde yerine getiren toplum, mutluluğun sırrına erer. Kur´an-ı Kerim, insanlara tebliğ edilmek üzere indirilmiştir. Hz. Muhammed (sav), bu yolda her türlü sıkıntıya göğüs gererek, gerektiği gibi bu vazifeyi yerine getirdi. Davetçi; Kur´an ve Sünnete uyan, karşılığını da sadece Allah´tan bekleyen, ihlâsla ve bütün gücüyle bu görevi yerine getirme gayretinde olandır.