İbsenciliğin Özü
E-Kitap , Pdf İndir / Nisan 29, 2017

Bu kitap, ilk defa Fabian Society’nin yaz toplantısında sunulmak üzere 1890 yılında yazılmıştır. Bu eser, Shaw’un, “İbsen’in oyunlarının ne demek istediğini… anlamak için” onun eserlerini çok derinden incelemesi sonucu ortaya çıkmıştır. Shaw’un, bu kitabın önsözünde belirttiği gibi bu eserin amacı, “İbsen’in şiirsel güzelliklerinin, eleştirel bir denemesi değil aksine öz bir şekilde İbsenciliği açıklamaktır.

Sümerlerden Günümüze Eğitim İlk ve Ortaçağ
E-Kitap , Pdf İndir / Nisan 29, 2017

“Erkin devamını sağlayabilmek için gerektiğinde toplumu eğitim yoluyla benliğinden koparmak, hakikatten uzaklaşmak ve bilgisiz bırakmak iktidarın en önemli görevi olabilir mi?” sorusu felsefi bir anlam derinliği taşımayabilir. Firavunların tanrı olduklarını düşünüyorlardı; bu düşüncenin tek başına herhangi bir anlam ve değeri yoktu. Buna anlam katan şey, başkalarının onu ilah olarak görmeleri ve bunu kabul etmeleriydi. Bunun gerçekleşmesi, halkın bilgi düzeyinin firavunun tanrı olduğunu kabul edecek seviyede tutmasına bağlıydı. Gerçi vezirler, tapınak görevlileri, rahipler ve yönetici sınıfı bu tanrının ne kadar tanrı olduğunu biliyorlardı, fakat tanrının lanetine uğramaktansa, onun nimetlerinden yararlanma isteği insan doğasına çoğu zaman daha uygun düşerdi. Günümüz eğitiminin amaç ve anlayışlarının Ortadoğuda’ki yansımasını dikkatli bir analizden geçirdiğimizde, neyi kastettiğimiz anlaşılmaktadır…